Pokerhanden

POKER BASICS

LES 1

Pokerhanden

De eerste stap naar het begrijpen van hoe het spel in elkaar zit zijn de pokerhanden. Ze vormen een essentiëel onderdeel van het spel waarop de volgende lessen gebaseerd zijn.


De sterkste hand

Poker wordt standaard gespeeld met een boek van 52 kaarten. Er zijn 4 verschillende soorten, ook wel suits genoemd, en 13 verschillende waardes. De soorten zijn Klaveren, Ruiten, Schoppen en Harten. Deze suits zijn allemaal gelijk aan elkaar in waarde. Dan heb je 13 verschillende waardes binnen elke soort. Dit zijn de getallen van twee tot tien gevolgd door een Boer (ook wel Jack of J afgekort), een Dame (ook wel Queen of Q afgekort), een Koning (ook wel King of K afgekort) en een Aas (ook wel Ace of A afgekort). De Aas is de hoogste kaart bij poker.

Doorgaans worden de meeste vormen van poker gespeeld met als basis pokerhanden bestaande uit 5 kaarten. Er zijn soms meer kaarten beschikbaar maar de sterkte van de hand wordt dan bepaald door de sterkste 5 kaarten. De volgende pokerhanden zijn niet voor alle pokerspellen van toepassing maar wel voor de meeste.

Royal Flush

Dit is de sterkst mogelijke hand in poker. Een Royal Flush bestaat uit 5 kaarten: Aas, Koning, Vrouw, Boer en een Tien van dezelfde soort. Als je deze hand hebt kan je onmogelijk verliezen. Opgelet: gelijk spelen zou kunnen als je tegenstander ook een Royal Flush heeft.

Straight Flush

Ook deze hand bestaat net zoals een Royal Flush uit 5 opeenvolgende kaarten van dezelfde soort. Alleen hoeft het hier dan niet van de Tien tot de Aas te zijn maar kan het bijvoorbeeld van de Vier tot de Acht zijn. De Aas kan ook als laagste kaart gebruikt worden voor een Straight Flush van A2345 wat de laagst mogelijke straight flush is.

Four of a Kind

Four of a Kind, of ook wel Quads genoemd, bestaat uit 4 dezelfde kaarten zoals bijvoorbeeld 9999X. De X staat hier voor eender welke andere kaart. De 5de kaart (de X) speelt niet altijd een rol. Als 2 spelers dezelfde Four of a Kind hebben dan speelt de 5de kaart wel mee. De speler met de hoogste 5de kaart wint dan de hand.

Full House

Een Full House bestaat uit 3 dezelfde enerzijds in combinatie met 2 dezelfde anderzijds. Een voorbeeld: 3 Vijven en 2 Zessen. Voor de sterkte van een Full House wordt eerst naar de kaart gekeken waarvan je er 3 hebt. Pas daarna kijkt men naar de kaart waarvan je er 2 hebt. Zo is 55533 een betere Full House dan 444KK omdat de 5 hoger is dan de 4. Pas als je dezelfde Trips hebt wordt er naar de sterkte van het paar gekeken bij je Full House. Dit laatste is vooral relevant voor bijvoorbeeld OFC Poker die gespeeld wordt met Wild Cards (Jokers).

Flush

Een Flush is een hand die bestaat uit 5 kaarten van dezelfde soort. Die 5 kaarten kunnen zowel Ruiten, Harten, Schoppen als Klaveren zijn. De kaarten hoeven bij een Flush niet opeenvolgend te zijn. (Als ze opeenvolgend zijn van dezelfde soort, dan heb je een Straight Flush). Een gewone flush kan bijvoorbeeld KJ942 van Harten zijn. De sterkte van je Flush wordt bepaald door de hoogste kaart. Als jij en je tegenstander allebei een Flush hebben met dezelfde hoogste kaart, dan wordt er naar de tweede hoogste kaart gekeken. Is die ook gelijk, dan kijk je naar de derde hoogste kaart, en zo verder. Voor alle duidelijkheid: alle soorten hebben dezelfde waarde. Als de ene speler bijvoorbeeld KJT87 van Harten heeft en de andere KJT87 van Ruiten dan zijn deze handen gelijk aan elkaar.

Straight

Een Straight of Straat is een pokerhand van 5 opeenvolgende kaarten. Hier hoeven de kaarten niet van dezelfde soort te zijn. Een A kan zowel als laagste kaart als als hoogste kaart gebruikt worden voor een straat. A2345 is mogelijk als Straight, maar ook TJQKA. De sterkte van een straat wordt beslist door de hoogste kaart van je straat dus 89TJQ is een hogere straat dan 45678.

Three of a Kind

Een Three of a Kind valt voor wanneer je 3 dezelfde kaarten hebt. Als 2 spelers dezelfde Trips hebben spelen de 4de en 5de kaart een rol. Opnieuw is het de hoogste kaart die dan de doorslag geeft. Zo wint de speler met 777K4 van de speler met 777QJ.

Two Pair

Two Pair of Twee Paar spreekt voor zichzelf. Als je 2 keer twee dezelfde kaarten hebt spreken we van Two Pair. De sterkte wordt hier bepaald door het hoogste paar en dan pas het laagste paar. Als deze beide paren dezelfde zijn bij 2 spelers dan wordt er nog naar de 5de kaart gekeken eventueel. Een voorbeeld: KK225 is beter dan QQJJA en KKJJ9 is beter dan KKJJ7.

Pair

Ook Pair, ofwel Paar, spreekt voor zichzelf. We spreken van een Pair wanneer je 2 dezelfde kaarten hebt. Het beste paar zijn Azen en het laagste paar zijn Tweetjes. Als twee spelers hetzelfde paar hebben wordt er naar de hoogste kaart van de 3 andere kaarten die je hand vormen gekeken.

High Card

Als je geen van bovenstaande combinaties kunt maken dan spreek je van High Card. Hierbij wordt er eerst naar de hoogste kaart gekeken en indien deze gelijk is naar de tweede hoogste kaart en zo verder tot eventueel de vijfde kaart. Zo wint A6542 bijvoorbeeld van KJ542.

Next lessons