Privacybeleid

Days of Poker streeft ernaar om persoonlijke gegevens te beschermen. We nemen daarom alle nodige maatregelen om de privacy te beschermen van degenen die het bezoeken en gebruiken (hierna “deGebruikers ) de online pokerapplicatie Days of Poker (hierna de” App”). Gebruikers zullen hieronder de bepalingen vinden met betrekking tot de verwerking van hun persoonlijke gegevens die van toepassing zijn tijdens een bezoek aan of gebruik van de App door de Gebruikers (hierna te noemen “de”Privacybeleid”).

Achtergrond

Days of Poker verwerkt persoonsgegevens die toebehoren aan Gebruikers van de App voor de doeleinden en binnen de grenzen van het Privacybeleid, tijdens elk bezoek aan of gebruik van de App. Bij het verwerken van persoonlijke gegevens, zorgt Days of Poker ervoor te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, namelijk Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “verordening”) ).

In dit opzicht, en overeenkomstig deze verordening, Days of Poker:

  • Is wettelijk verplicht om de persoonlijke gegevens van gebruikers te verwerken. Deze verwerking wordt uitgelegd in Artikel 2.1 van het Privacybeleid;
  • Verwerkt ook persoonsgegevens om Gebruikers in staat te stellen de App te gebruiken en voor de noodzakelijke en legitieme doeleinden uiteengezet in Artikel 2.2 van het Privacybeleid;
  • Verwerkt de persoonsgegevens die zijn verstrekt en voor de in artikel 3 genoemde doeleinden, in navolging van de voorafgaande, vrije en uitdrukkelijke toestemming van Gebruikers.

Door de App te gebruiken en te gebruiken, worden gebruikers geacht het Privacybeleid te hebben gelezen en geaccepteerd. Bovendien garanderen ze dat de gegevens en informatie die wordt verstrekt aan Days of Poker juist zijn.